Arbitraj

PENTRU O SOLUȚIONARE OBIECTIVĂ

ARBITRAJUL este cale de soluționare a litigiilor dintre autoritățile administrative și persoanele private, potrivit Recomnadării  nr. (2001) 9, a Comitetului de Miniștri către statele membere adoptată în data de 05 septembrie 2001.

Prin urmare justitiabilii care au litigii cu autoritățile administrative se pot adresa cu incredere Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat.

La baza adoptării Recomandării s-a avut în vedere dreptul justițiabililor la un proces echitabil și într-un termen rezonabil, precum și încărcătura mare cu dosare a instanțelor.

Alte motive care au stat la baza acestei Recomandări sunt: flexibilitatea procedurilor; rapiditatea soluționării cauzelor, costurile reduse și dicreția cu care se soluționează litigiul.

• Litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale)

• Litigiile de muncă

• Litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale

• Litigiile referitoare la protecţia consumatorului

• Litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial etc.)

• Litigiile rezultate din raporturile de vecinătate; latura civilă din cauzele penale

Potrivit recomnadării nr. 9 (2001), a Comitetului de Miniștri către statele membre privind soluționarea litigiilor dintre autoritățile administrative și persoanele private: “folosirea arbitrajului ar trebui, în principiu, să excludă procedura jurisdicţională”.

De asemenea, în recomandare se arată că “părţile vor putea hotărî în privinţa legii şi a procedurii de urmat în cazul arbitrajului, respectând limitele impuse de lege. Deciziile arbitrilor se pot baza pe echitate, dacă legea prevede sau părţile au decis astfel”.

Totodată se specifica faptul că modalităţile alternative de soluţionare a litigiilor trebuie să respecte principiile egalităţii şi imparţialităţii, precum şi drepturile părţilor;

Căile alternative de soluţionare a litigiilor trebuie aplicate fie la modul general, fie pentru litigii de o anumită natură, îndeosebi cele referitoare la acte administrative individuale, contracte, obligaţii civile şi, în general, pentru litigii care au ca obiect pretenţii băneşti.

  1. Să asigure părţilor o informare adecvată referitoare la posibilitatea de a recurge la căile alternative
  2. Să asigure independenţa şi imparţialitatea conciliatorilor, a mediatorilor şi a arbitrilor
  3. Să garanteze proceduri echitabile care să asigure respectarea drepturilor părţilor şi a principiului egalităţii
  4. Să garanteze, cât mai mult posibil, transparenţa în folosirea căilor alternative şi un anumit grad de discreţie
  5. Să asigure executarea soluţiilor găsite prin recurgerea la căile alternative

Litigiile privitoare la malpraxis medical se pot soluționa în condiții de confidențialitate și într-un termen rezonabil (maxim 6 luni) la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, cu condiția ca părțile fie să includă în contractul dintre pacient și instituția medicală o convenție arbitrală. Dacă nu a fost încheiată o convenție arbitrală, parțile pot să semneze un proces-verbal în fața instanței arbitrale.

Hotărârea pronunțată este definitivă și obligatorie pentru părți!

Pe parcursul procedurii arbitrale părțile pot apela la mediere, iar în situația în care ajung la o înțelegere instanța arbitrală poate să pronunțe o hotărâre de expedient!

Tribunalul de Arbitraj Instituționalizat, Constanța

Descarcă PREZENTAREA ASOCIAȚIEI DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Descarcă PREZENTAREA TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Descarcă REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TRIBUNALULUI

Descarcă REGULILE DE PROCEDURĂ ALE TRIBUNALULUI